Visselblåsartjänst

Varför visselblåsa?

På GRAM Group strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här: GRAM Group/Visslan.

Denna visselblåsartjänst omfattar följande juridiska enheter: GRAM Group AB, Restaurang & Hotell Skansen i Båstad AB, Torekov Hotell Resort AB, Hotell Riviera Strand AB och Huset Vid Stranden AB, tillsammans benämnda som ”GRAM Group”.

Vem kan rapportera?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom GRAM Group. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy.

Vad kan rapporteras?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.

Våra ärenden hanteras initialt av Advokatfirman Lindahl KB för att garantera oberoende hantering av ärenden varpå interna kontaktpersoner hos oss sedan kan komma att ta över ärendet.

Har du fler frågor?

Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden och personuppgifter läs gärna nedanstående dokument:

Fullständig visselblåsarpolicy
Integritetspolicy

Vad vill du boka? >